Partneri

Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Od osnivanja u novembru 2004. godine, Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) djeluje kao lokalna neprofitna nevladina organizacija uz podršku svojih partnera i saradnje sa drugim agencijama i Europskom asocijacijom za lokalnu demokratiju (ALDA). Upravo ova saradnja, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, omogućila je brojne aktivnosti i projekte korisne za razvoj lokalne zajednice i njenu uključenost u procese na regionalnom nivou. Aktivnosti LDA Mostar, koje imaju za cilj stvaranje aktivnijeg građanstva s jedne strane, i transparentne i odgovorne lokalne vlasti s druge strane, fokusirane su na razvoj modernog demokratskog društva. Ove aktivnosti obuhvataju svaki segment života lokalne zajednice i pružaju mogućnost poboljšanja životnog standarda svih kategorija društva tako što direktno utiču na konkretne promjene.

www.ldamostar.org