Projekt

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinansiran od Europske Unije  (EuropeAid DEAR budžetska linija), koju vode 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

Snapshots from the Borders ima za cilj poboljšati kritičko razumijevanje europskih, nacionalnih i lokalnih donositelja odluka i javnog mnjenja o globalnim međuzavisnostima koje određuju migracijske tokove prema europskim granicama, u perspektivi postizanja ciljeva održivog razvoja (SDG), posebno SDG 1,5,10,11 i 16. Konkretno, projekt namjerava ojačati novu vodoravnu aktivnu mrežu među gradovima koji se izravno suočavaju s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama (europskih, nacionalnih, lokalnih).

Srce projekta je “glas i iskustva (snimke) s granica” i njihova najšira difuzija među europskim građanima. Glas pravih protagonista putovat će s periferije u centar, na nacionalnoj i europskoj razini, gdje se donose odluke. Cilj projekta je informirati građane Europe kako je migracija složena i višedimenzionalna pojava i političko pitanje koje treba napore i konkretne radnje koje poduzimaju ljudi i organizacije / mreže na svim razinama društva. Bolje razumijevanje Europljanja o migracijama kao razvojnog pitanja zajedno sa angažmanom podstiče globalno građanstvo, te gradi jake veze solidarnosti. Direktna perspektiva i angažovanost granica je dodatna vrijednost za podizanje svijesti, razmjenu znanja, poticanje sudjelovanja i prikazivanje građana da igraju važnu ulogu. Donošenjem glasova I efektivnih solucija sa granica gdje je žarište migracija, ljudi će biti više informisani i upoznati sa determinantima i akcijama, te će i oni postati protagonisti u pozivanju na pravi svijet. Poruke koje dostižu javnost EU kroz medije predstavljaju migraciju kao izvanredni problem s negativnim učincima koji pojednostavljuju uzroke i odrednice Kad su ljudi svjesni dimenzija, implikacija, uzroka i rješenja, tražit će promjenu stava u smislu potpore civilnom stanovništvu.

Drugim riječima, Snapshots from the Borders impelemtira pristup odozdo prema gore, u smislu izgradnje kapaciteta, zagovaranja i izgradnje mreže, gdje se lokalno odlučivanje i uključivanje sudionika vrednuje kao njihova sposobnost identificiranja realnih potreba i ciljeva u raspravi o migracijama i razvoju.

Konačno, projekt namjerava doprinijeti novoj europskoj priči koja nanovo lokalizira razvojni diskurs na Mediteranu i na drugim europskim granicama: to uključuje pomak prema sve koherentnijem pristupu migraciji i razvoju temeljenom na ljudskim pravima; nove teritorijalne politike usmjerene na stvaranje pristojnog rada i održivih obrazaca proizvodnje i potrošnje; transnacionalnu i decentraliziranu suradnju koja potiče snažne veze između zajednicama; i migranata kao novog čimbenika ljudskog razvoja koji aktivno sudjeluju u lokalnim zajednicama na društvenoj, ekoomskoj  i političkoj razini.