ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 1995 ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου (ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει στους δύο βασικούς της μετόχους:

 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (82,61%)
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου (17,38%)

Από το 1995 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει σειρά συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων. Έχει συμμετάσχει, ως εταίρος, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες όπως  Youthstart, Equal,  ως Επικεφαλής Εταίρος σε δύο (2) Αναπτυξιακές Συμπράξεις στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, ως εταίρος σε έργα της Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος, Interreg Balkan – Mediterranean, EuropeAid DEAR,  Erasmus+  και του ΠΕΠ.

Εικότερα από τον καταστατικό της σκοπό η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. έχει την παρακάτω δράση:

«Α. Η λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο δραστηριότητας:

α) την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

β)την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών προς τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ιδίως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) γ) την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Β. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων που εντάσσονται στον τομέα αυτό.

Γ. Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών πραγματοποιείται ιδίως:

– Με τη  διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων, επιμορφωτικών, ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων  συμβουλευτικής και με την εν γένει παροχή υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμοδιότητές της, τη βιώσιμη ανάπτυξη , την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανισότητες, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την μεταφορά καινοτομίας, την κοινωνική οικονομία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, την ανάπτυξη των δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

– Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης  και προγραμμάτων.

– Με τη λειτουργία ιδιαίτερων δομών, που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, ιδίως δε δομών, που αφορούν στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως μέσω ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.

Δ. Η παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γραφείων απασχόλησης και την διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας

Ε. Η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ατόμων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την κοινωνική ένταξη  και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

ΣΤ. Η διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου και Χίου.

Ζ. Η τεχνική υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η προώθηση και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Λήμνου με βάση τις τοπικές δυνάμεις, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.

Η. Η ανάληψη από φορείς του Δημόσιου Τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

Θ. Ο συντονισμός των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα τόσο από Εθνικούς, όσο και από Κοινοτικούς πόρους.»

www.kekapel.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Βασικά στοιχεία

Το νησί της Ρόδου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ελλάδας, 460 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας, 380 χιλιόμετρα δυτικά της Κύπρου και 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τουρκίας. Έχει συνολική έκταση 1.401 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ακτογραμμή 253 χιλιομέτρων. Είναι η πρωτεύουσα και το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, ένα νησιωτικό συγκρότημα στο Αιγαίο και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011) ο πληθυσμός ανέρχεται σε 117.000 κατοίκους.

Ιστορικά, η Ρόδος ήταν παγκοσμίως γνωστή για τον Κολοσσό της Ρόδου, ένα από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου. Λόγω της στρατηγικής του θέσης στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου, μεταξύ του Αιγαίου και των ακτών της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου, το νησί στην μακραίωνη ιστορία του έχει προσελκύσει διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς, οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωση της οικονομικής και πολιτιστικής ιστορίας του νησιού.

Απόδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού είναι η Μεσαιωνική του Πόλη, ένα ζωντανό μνημείο που περιλαμβάνεται στους καταλόγους των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο είναι ένα μείγμα διαφορετικών αρχιτεκτονικών από διάφορες ιστορικές περιόδους.

Σήμερα, η Ρόδος είναι δημοφιλής διεθνής τουριστικός προορισμός και ο τουρισμός αποτελεί βασικό παράγοντα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Αυτοδιοικητικά, μέχρι το 2010 το νησί ήταν χωρισμένο σε 10 δήμους. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, το Πρόγραμμα Καλλικράτης, το οποίο αποτελεί την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση, τέθηκε επίσημα σε ισχύ, και ο αριθμός των δήμων μειώθηκε σε έναν.

Ο Δήμος Ρόδου είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Διαχειρίζεται και ρυθμίζει όλα τα τοπικά θέματα σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση, οι δήμοι ασκούν την εξουσία τους στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάπτυξη,
 • Οικοδομικές άδειες και εφαρμογές αστικού σχεδιασμού
 • Περιβάλλον
 • Η σωστή λειτουργία της ποιότητας ζωής και των πόλεων
 • Εργασία
 • Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
 • Εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός
 • Αγροτική ανάπτυξη, κτηνοτροφία και αλιεία.
 • Πολιτική προστασία
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών
 • Υποδομή μεταφορών
 • Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης
 • Τουρισμό

Ο Δήμος Ρόδου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αποτελείται από τα νησιωτικά συμπλέγματα της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων και χωρίζεται σε 13 περιφερειακές μονάδες και 34 δήμους.

www.rhodes.gr

 

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Πάνω από δύο χιλιάδες μικρά και μεγάλα νησιά κοσμούν, σαν πολύτιμα νούφαρα ακουμπισμένα στη θάλασσα, το αρχιπέλαγος της πατρίδας μας. Στο βορειοανατολικό άκρο του Αιγαίου δεσπόζουν τα νησιά: Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, Ηρωική Νήσος Ψαρών, Χίος, Οινούσσες, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι & Θύμαινα.

Νησιά ιδιαίτερα, με έντονα τα αποτυπώματα της ιστορίας επάνω τους, αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς πολυσχιδούς πολιτισμικής δράσης και έκφρασης που αφορούν λαϊκά δρώμενα και παραδόσεις, μορφές τελεστικής και εικαστικής τέχνης, προϊόντα και πρακτικές, αρχιτεκτονική του δομημένου χώρου.

Το ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον και οι εναλλαγές του τοπίου, κάνουν τα νησιά του Β. Αιγαίου να ξεχωρίζουν και οδηγούν τον επισκέπτη σε μονοπάτια εξερεύνησης και αναψυχής. Υγρότοποι με σπάνια πανίδα και χλωρίδα, αμμοθίνες, καταρράχτες, πυκνά δάση πεύκου, καστανιάς, βελανιδιάς, ελαιώνες, μαστιχόδεντρα είναι μερικά μόνο από αυτά που μπορεί κανείς να απολαύσει στα νησιά

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο, σαν τα βότσαλα της ακροθαλασσιάς, έχουν κάτι που τα ενώνει και τα κάνει ξεχωριστά. Έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την τοπική τους κουλτούρα και το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στους επισκέπτες τους μοναδικές εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές άλλων εποχών.

Η «Ανεμόεσσα» Λήμνος των βράχων και της Πολιόχνης – της αρχαιότερης οργανωμένης πόλης της Ευρώπης – στεφανωμένη με τα αμπέλια της, και τα χωριά της σχεδόν ανέγγιχτα από το χρόνο.

Ο Άγιος Ευστράτιος, «το πράσινο νησί», με την ακριτική λεβεντιά των λιγοστών, αδάμαστων κατοίκων του.

Η Λέσβος, ένας πολύχρωμος πολιτιστικός καμβάς, που συνδυάζει αρμονικά τις αντιθέσεις του φυσικού της κάλους.

Η Ηρωική Νήσος Ψαρών, με τη σημαία της επανάστασης να ανεμίζει ακόμα στο λιμάνι.

Η μυροβόλος Χίος, θέατρο συνάντησης κυρίαρχων πολιτισμών, με τη χαρακτηριστική ευωδία των εσπεριδοειδών και της μαστίχας.

Το μικρονησιακό σύμπλεγμα των Οινουσσών, ορμητήριο των πιο δραστήριων καραβοκύρηδων στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας.

Η «Πυθαγόρειος» Σάμος, κέντρο του Ιωνικού πολιτισμού, με τις φυσικές ομορφιές και το αρωματικό κρασί.

Η Ικαρία της μακροβιότητας, με τις άγριες ομορφιές και την αξιοθαύμαστη ικανότητα των ανθρώπων της να παρασύρουν τον επισκέπτη σε ρυθμούς γλεντιού αλλά και χαλάρωσης.

Οι Φούρνοι & η Θύμαινα, ταξίδι των αισθήσεων σε άλλες εποχές και ξεχασμένες γεύσεις.

Στον Αστερισμό των Νησιών Βορείου Αιγαίου!

www.pvaigaiou.gov.gr