Projekt

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinansiran od Europske Unije (EuropeAid DEAR budžetska linija), koju vode 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.Snapshots from the Borders ima za cilj poboljšati kritičko razumijevanje europskih, nacionalnih i lokalnih donositelja odluka i javnog mnjenja o globalnim međuzavisnostima koje određuju migracijske tokove prema europskim granicama, u perspektivi postizanja ciljeva održivog razvoja (SDG), posebno SDG 1,5,10,11 i 16. Konkretno, projekt namjerava ojačati novu vodoravnu aktivnu mrežu među gradovima koji se izravno suočavaju s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama (europskih, nacionalnih, lokalnih).

 

SAZNAJ VIŠE

Partneri

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinansiran od Europske Unije (EuropeAid DEAR budžetska linija), koju vode 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

 
 

SAZNAJ VIŠE

VIJESTI

Oko 400 migranata iz BiH krenulo prema Hrvatskoj

Kao što se i očekivalo topliji dani će biti povod da sve više migranata, koji se nalaze u BiH, krene…

Amnesty International donosi potresni izvještaj o događajima na granici Republike Hrvatske

“Amnesty International” u novom izvještaju navodi da evropske vlade učestvuju u sistemskim, nezakonitim i često nasilnim protjerivanjima hiljada migranata. U…

Očekuje se dolazak više od 60.000 migranata u BiH u 2019.

Oko 25 posto ovih osoba dolazi iz Sirije, a u gotovo 80 posto slučajeva su ekonomski migranti iz Pakistana, Irana,…

U 2018. godini u BiH evidentirana 23.902 ilegalna migranta

Službi za poslove sa strancima od januara do decembra prošle godine prijavljena su 23.902 nezakonita migranta na teritoriji Bosne i…


 

 

See All