Projekt

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinansiran od Europske Unije (EuropeAid DEAR budžetska linija), koju vode 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.Snapshots from the Borders ima za cilj poboljšati kritičko razumijevanje europskih, nacionalnih i lokalnih donositelja odluka i javnog mnjenja o globalnim međuzavisnostima koje određuju migracijske tokove prema europskim granicama, u perspektivi postizanja ciljeva održivog razvoja (SDG), posebno SDG 1,5,10,11 i 16. Konkretno, projekt namjerava ojačati novu vodoravnu aktivnu mrežu među gradovima koji se izravno suočavaju s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama (europskih, nacionalnih, lokalnih).

 

SAZNAJ VIŠE

Partneri

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinansiran od Europske Unije (EuropeAid DEAR budžetska linija), koju vode 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

 
 

SAZNAJ VIŠE

VIJESTI

U 2018. godini u BiH evidentirana 23.902 ilegalna migranta

Službi za poslove sa strancima od januara do decembra prošle godine prijavljena su 23.902 nezakonita migranta na teritoriji Bosne i Hercegovine, a namjeru da zatraži azil je iskazalo 22.499 osoba, dok je njih 1.567 podnijelo zahtjev za azil. Podaci su to iz Informacije Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s…

Ko i kako u BiH troši milione eura doniranih kao pomoć migrantima?

U cjelosti prenosimo kritički osvrt trenutnog stanja u BiH kada je riječ o migranima u BiH, te na koji način se usmjeravaju i koriste sredstava namjenjena migrantima. Piše: Safet Mušić za Portal Avangarda Odgovornost za trenutno stanje migranata u BiH se može tražiti na različitim nivoima. Na primjer, IOM se žali na “nedostatak političke volje”…

Nova ruta preko BiH: na granicama se predviđa tisuće migranata

Nova migrantska ruta preko Balkana definitivno je već trasirana i proljeće će obilježiti na tisuće migranata koji će svoj put ka Europi probijati preko Bosne i Hercegovine. Ova ruta, po zapadnim diplomatskim izvorima, odgovara onoj koju koriste krijumčari oružja i droge, ukazujući na postojanje mreže krijumčarenja ljudi. Četiri godine nakon velike migrantske krize tijekom koje…

U Bosni i Hercegovini zabilježen značajan porast migranata

Sve veći broj migranata ulazi u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije i Crne Gore na putu ka zapadnoj Europi. Prema podatcima inigracijskog ureda u BiH, većina migranata su Sirijci, Afganistanci i Alžirci. Broj migranata koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije i Crne Gore ubrzano raste: 458 ih je ušlo u zemlju od početka…


 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area