ПРОЕКТЪТ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.
„Моментални снимки от границите“ има за цел да подобри критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. Конкретно проектът има за цел да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ

Дискусия „за“ и „против“ емиграцията между ученици от две елитни гимназии се проведе в експозиционен център „Флора“

Ученици от клубовете по дебати на Английска и Природоматематическа гимназии проведоха дебат и обсъдиха възможностите за обучение и реализация, както…

Фестивал в Бургас

“Шареният” фестивал в Бургас, в който участваше и проекта се проведе в центъра на града и привлече много участници, както…

Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие”

На 24 октомври 2018 г. във Военния клуб в София се проведе Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие” организиран…

Информационна лекция в Бургас

На 27 и 28 юни 2018 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас се проведе информационна лекция по проекта….

 

 

See All