ПРОЕКТЪТ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.
„Моментални снимки от границите“ има за цел да подобри критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. Конкретно проектът има за цел да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ

Дискусия „за“ и „против“ емиграцията между ученици от две елитни гимназии се проведе в експозиционен център „Флора“

Ученици от клубовете по дебати на Английска и Природоматематическа гимназии проведоха дебат и обсъдиха възможностите за обучение и реализация, както в чужбина, така и в града ни. Дискусията се състоя в петък 08.03.2019 г., в рамките на проект„ Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“…

Фестивал в Бургас

“Шареният” фестивал в Бургас, в който участваше и проекта се проведе в центъра на града и привлече много участници, както в цветната забава, така и в бягянето. През летните месеци хората от екипа на Община Бургас по проект “ Моментни снимки от границите“, заедно с Регионалния информационен център, посетиха различни градове в района. Бе представен…

Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие”

На 24 октомври 2018 г. във Военния клуб в София се проведе Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие” организиран от Българския съвет за бежанци и мигранти и Върховния комисариат на ООН за бежанците. Основна цел на събитието беше да се съберат предствители на всички заинтересовани страни, които имат роля в процеса на интеграция на…

Информационна лекция в Бургас

На 27 и 28 юни 2018 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас се проведе информационна лекция по проекта. Темата бе “Подобряване на критичното разбиране на местните политици и заинтересовани страни относно ключови фактор, предопределящи миграцията” и е събитие, което се реализира в рамките на проектните дейности за повишаване информираността по теми свързани с…

 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area