ПРОЕКТЪТ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.
„Моментални снимки от границите“ има за цел да подобри критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. Конкретно проектът има за цел да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ

С ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПОВИШАВАТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ ПО ВАЖНИ ТЕМИ

На двудневен семинар, провел се Индустриален логистичен парк – Бургас, служители от общинската администрация коментираха въпроси, свързани с развитието на…

3 октомври европейски ден за памет и приветстване!

Както и във всички столици на ЕС, така и в София се проведоха събития в подкрепа на обявяването на 3…

Община Бургас представи своя опит в интеграцията на младите хора при посещение в Община Марса, Малта в рамките на визитата за обмен на добри практики

Малтийската община Марса посрещна делегации от община Бургас и унгарската община Шиклошнагифалу в изпълнение на три годишен проект, свързан с…

Дискусия „за“ и „против“ емиграцията между ученици от две елитни гимназии се проведе в експозиционен център „Флора“

Ученици от клубовете по дебати на Английска и Природоматематическа гимназии проведоха дебат и обсъдиха възможностите за обучение и реализация, както…

 

 

See All