A projektről

A KÉPek a VÉGekről (Snapshots From The Borders) projekt egy 3 éves Európai Unió (EuropeAid DEAR költségvetési sor) által társfinanszírozott projekt, 35 partner, önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésében.

 

A KÉPek a VÉGekről projekt célja, hogy az európai, nemzeti és helyi döntéshozók és közösségek kritikai gondolkodását és megértését erősítse a globális egymásrautaltság területén, mely az európai határokat elérő migrációs áramlatokat meghatározzák. E cél elérését a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG), különös tekintettel az 1., 5., 10, 11. és 16. célok érdekében kívánjuk megvalósítani. A projekt egy az EU határain fekvő, migrációs áramlásoknak kitett települések aktív hálózatát kívánja létrehozni, az európai, nemzeti és helyi szintű hatékonyabb politikai összhang elősegítése érdekében.

 

A projekt központi eleme a “hangok és KÉPek a VÉGekről”, és ezeknek a tapasztalatoknak széles körű terjesztése az európai polgárok körében. A „főszereplők” történetei ezáltal eljuthatnak a perifériákról a központba, a nemzeti és európai szintű döntéshozókhoz.

 

A projekt célja, hogy tájékoztassa az európai polgárokat arról, hogy a migráció egy összetett és többdimenziós jelenség és olyan politikai kérdés, amely erőfeszítéseket és konkrét lépéseket igényel a társadalom minden szintjén. A migráció egyéni elköteleződéssel járó globális fejlesztési ügyként történő megközelítése, a globális állampolgárságot és egy erősebb szolidaritást eredményez. A határvidékek perspektívája és elkötelezettsége hozzáadott érték a megértésben, a tudás megosztásában, a részvétel ösztönzésében és a lakossági szerepvállalás fontosságának bemutatásában. Azáltal, hogy személyes élményeket és megoldásokat ismerhetünk meg a migráció valós helyszínein, az emberek tájékozottabbak és szélesebb látókörűek lesznek a témával és a cselekvési lehetőségeikkel szemben, és főszerephez jutnak egy tisztességes világ megteremtésében. Az uniós polgárok médián keresztüli tájékoztatása a bevándorlást kizárólag negatív hatású vészhelyzetként ismerteti, leegyszerűsítve az okokat és társadalmi tényezőket. Ha az emberek tisztában vannak az ügy különböző dimenzióival, következményeivel, okaival és megoldási lehetőségeivel, úgy a civil társadalom támogatására irányuló hozzáállásuk is megváltozik.

 

Más szóval, a „KÉPek a VÉGekről” alulról építkező megközelítést követ a kapacitásépítés, az érdekképviselet és a hálózatépítés területén, melyben a helyi döntéshozatalt és stakeholderek-et, mint a valós helyi igényeket és célokat ismerő szereplőket értékelik a migráció és globális fejlesztés diskurzusában.

Végezetül, a projekt egy olyan új európai narratívához kíván hozzájárulni, amely áthelyezi a globális fejlesztési diskurzust a mediterrán és más európai határokra, cél: egy koherensebb, emberi jogi alapú migráció és fejlesztéspolitika; új területi politikák, melyek a tisztességes munka és a fenntartható termelési és fogyasztási minták kialakítását célozzák; transznacionális és decentralizált együttműködés a közösségek közötti erős kapcsolatok előmozdítása érdekében; és a bevándorlók új aktív szerepvállalása a helyi közösségben a társadalmi, gazdasági és politikai élet területein.