Izbjeglice i migranti u BiH bez ljudskih prava

Pandemija korona virusa usporila je kretanje na Balkanskoj ruti ostavljajući hiljade migranata i izbjeglica zaglavljene u uslovima ekstremnih restriktivnih mjera koje podrazumijevaju policijski sat, vojsku na ulicama, policiju sa dugim cijevima, i prisilno zatvaranje u neuslovne kampove.

U BiH trenutno ima osam centara u koje su smješteni ljudi u pokretu, i svih osam je zatvoreno čime su ova mjesta postala detencija.

Šta je sa njihovim ljudskim pravima? Kakvi su uslovi u kojim trenutno žive? Kakva je uloga i odgovornost Evropske unije, a šta je odgovornost domaćih vlasti?

Više ovim pitanjima pročitajte u našoj novoj FES-Pespektivi koju možete preuzeti na ovom linku: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/16152.pdf

PUBLIKACIJA ”LJUDI U POKRETU BEZ LJUDSKIH PRAVA”, Nidžara Ahmetašević, novinarka i nezavisna istraživačica

Source: https://www.mreza-mira.net/vijesti/clanci/izbjeglice-i-migranti-u-bih-bez-ljudskih-prava/?fbclid=IwAR0C_PMvhxGUudehjCYrryAMOt_NQ5UXOkG50GVC0B2-OaOeiBB9Cmq-t4o