Oko 400 migranata iz BiH krenulo prema Hrvatskoj

Kao što se i očekivalo topliji dani će biti povod da sve više migranata, koji se nalaze u BiH, krene preko Hrvatske prema Zapadu. Njemački fotograf York Wegerhoff je u Bihaću već pronašao grupe koje su krenule na put.

“Nekoliko manjih i većih grupa se okupilo u Bihaću i u subotu oko podne je krenulo u brda preko kojih, po svemu sudeći, planiraju doći do hrvatske granice” Ovim riječima se u našu redakciju iz Bihaća javio njemački fotograf York Wegerhoff.

Prema njegovoj procjeni se u blizini granice BiH i Hrvatske se već nalazi oko 400 migranata. On kaže da se na poljima kroz koja su migranti prošli već vide utabane staze. “Na putu do šuma rade kraće pauze i nastavljaju svoj put. Topli proljetni dani su potakli migrante da nastave svoj put prema Zapadu”, piše nam Wegerhoff.

Wegerhoff je razgovarao sa stanovnicima Bihaća koji su mu rekli da su im “sa službene strane rekli da se pripreme za još više izbjeglica”. Inače, kaže Wegerhoff, u gradu je vidan broj migranata.

Ovaj njemački fotograf je bio i u Velikoj Kladuši u kojoj je, kako kaže, “trenutno mirno i nema ni traga onom što se moglo vidjeti prije nekoliko mjeseci”.

O mogućnosti da će dolaskom proljeća u BiH, a po svemu sudeći u pravcu Zapada krenuti već broj migranata preko balkanske rute je nedavno pisao i austrijski list Standard. “Migranti, koji iz Grčke žele napredovati u smjeru sjevera, tada mogu lako prijeći preko planina jer se ne moraju boriti protiv višemetarskog snijega”, pisao je ovaj list. “Bosanskohercegovačke vlast očekuju sada ponovni porast ilegalnih prelazaka granice. Između 01. siječnja i 10. ožujka je, prema navodima UNHCR-a, u zemlju stiglo 2.366 izbjeglica. S obzirom na broj dolazaka u prva dva mjeseca 2019. godine možemo ipak poći od toga da će se rastući trend nastaviti”, rekao je Neven Crvenković iz UNCHR-a za Standard.

Vlasti u BiH su zabrinute jer Grčka planira prebaciti 6.000 podnositelja zahtjeva za azil s otoka na kopneni dio zemlje. A to znači da bi ti azilanti mogli krenuti u smjeru sjevera. 2018. godine je više od 23.000 izbjeglica s otoka prebačeno na kopneni dio zemlje – prihvatni centri na otocima su prepunjeni, a uvjeti koji tamo vladaju su strašni. Onaj tko boravi na kopnenom dijelu zemlju može pokušati krenuti „Bosanskom rutom”.

U posljednjem izvještaju UNHCR-a se stoga navodi: „Zbog toga su hitno potrebne mjere kako bi se pripremilo za takav scenarij”. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je pokrenuo alarm. „Postoje informacije, da je u Grčkoj na putu oko 70.000 izbjeglica, koje imaju želju i namjeru stići u srednju Europu”, upozorio je on navodeći da je to ozbiljan problem”, pisao je Standard.

Izvor: https://www.dw.com/hr/oko-400-migranata-iz-bih-krenulo-prema-hrvatskoj/a-48134175

Photo Credit: York Wegerhoff