Дискусия „за“ и „против“ емиграцията между ученици от две елитни гимназии се проведе в експозиционен център „Флора“

Ученици от клубовете по дебати на Английска и Природоматематическа гимназии проведоха дебат и обсъдиха възможностите за обучение и реализация, както в чужбина, така и в града ни. Дискусията се състоя в петък 08.03.2019 г., в рамките на проект„ Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“ (YOUMIG) по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 като Общината се включи и другия си проект на същата тематика „ Моментни снимки от границите – малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030“.

Проведеният дебат бе във формат “Английски парламент“, като на отбор „ Моментни снимки от границите“ се падна задачата да защитават тезата „ за „ емигрирането в чужбина.

Учениците се срещнаха с ментори, които са избрали да се завърнат и работят в България и са развили успешен бизнес тук. Имаха възможност да се запознаят с проектите и мерките, които Общината предприема във връзка с заминаване на младите хора в чужбина.