Информационна лекция в Бургас

На 27 и 28 юни 2018 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас се проведе информационна лекция по проекта. Темата бе “Подобряване на критичното разбиране на местните политици и заинтересовани страни относно ключови фактор, предопределящи миграцията” и е събитие, което се реализира в рамките на проектните дейности за повишаване информираността по теми свързани с миграцията. Г-жа Руска Бояджиева – зам.-кмет “Европейски политики и околна среда” поздрави гости и лектори и участници в събитието, а г-жа Весна Балтина представи целите на лекцията и прожекцията на флашмоб, заснет по време на кампанията “Без повече тухли в стената”, където заедно с художественото представяне на темата е запечатано и мнението на бургазлии за миграцията.

Доц. д-р Харалан Александров говори за основните причини за миграцията в световен план, различните детерминанти на миграционните потоци и град Бургас като граничен град за Европейския съюз, изправен пред глобалната миграция. Д-р Бела Шолтес, представител на Централен статистически офис, Унгария, представи индикатори за измерване и управление на миграцията и значимостта на данните на местно ниво.

Ролята на неправителствените организации и приобщаване на мигрантите и съвместната работа на местните власти бе темата на презентацията на г-н Димитър Матев, вицепрезидент на Балканския институт по труда и социалната политика, партньор по проекта. Г-жа Веселина Димитрова, експерт от дирекция ЕПП, представи идеята “one stop shop” и пилотната програма на община Бургас по проект YOUMIG, по който на посещение в общината беше г-н Алехандро Пеня от община Виена. Г-н Пеня активно се включи в обмена на идеи за вижданията, мисията и целите на “Мрежата на граничните градове”, която трябва да се създаде в рамките на проекта.

През втората част на информационната лекция г-н Пеня и г-н Матев проведоха с участниците игра, симулирайки имигранти на среща с представители на общината, която разкри проблемите на мигрантите и необходимите знания и квалификации на общинските служители при общуване и решаване на проблеми на имигранти.

В събитието участваха над 30 представители на общинска и областна администрация, МВР и други държавни институции.