Община Бургас представи своя опит в интеграцията на младите хора при посещение в Община Марса, Малта в рамките на визитата за обмен на добри практики

Малтийската община Марса посрещна делегации от община Бургас и унгарската община Шиклошнагифалу в изпълнение на три годишен проект, свързан с подобряване на критичните разбирания на европейците за причините, обуславящи миграцията- „Snapshots from the borders“. Г-жа Весна Балтина, експерт в дирекция “Европейски политики и програми“ представи местната стратегия на Община Бургас за интеграция на младите хора. Целта на стратегията е да подпомогне адаптацията на студентите и всички, които за известно време са учили или работили в чужбина, но сега имат желание да се завърнат на родна земя. При завръщането обаче се налага да влязат в контакт с различни институции, като често процедурата е различна от страните, в които са били. „Оne stop shop“ е мястото в общината, където се съдържа цялата необходима информация за това какви документи и къде трябва да бъдат подадени в зависимост от конкретния случай. Алгоритъмът е илюстриран в печатни материали, които са достъпни във фронт офиса на администрацията и на сайта на дирекция ЕПП. Обикновено към тях интерес проявяват както наши сънародници, така и чужденци, които са решили да пребивават тук. Именно към този подход прояви интерес и кметът на Марса, г-н Джоузеф Азопарди, който прие делагация от Община Бургас. За община Марса интеграцията на младите хора е изключително важна, защото се оказва, че заради различните видове мигрантски потоци местното население напуска общинските центрове и се изтегля в периферията. А по-голямата част от чужденците, които са младежи, трябва да бъдат итегрирани. Обратна интеграция се търси и по отношение на местните, които напускат родните си места. Затова подобен подход в улесняване на връзката с институциите се оказва изключително полезен.

По време на посещението си в Малта г-жа Весна Балтина и г-жа Мария Танева от Отдел „Европейски политики и програми” в Община Бургас се срещнаха с кметове и общински съветници и от градовете Мсида – г-жа Маргарет Цефаи и Гзира – г-н Конрад Манче. В Гзира има и силна българска общност, за която местните общински съветници споделиха изключително добри отзиви

По време на посещението си представителите на бургаската делегация се срещнаха и с Ахмед Бугри от Фондацията за защита и помощ на мигрантите, както и с Федерика Парисоли от IOM. Предстои скоро Бургас на свой ред да приеме делегация от Малта, за да я запознае със своята местна стратегия насочена към младите хора, които искат да се завърнат в Бургас.