С ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПОВИШАВАТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ ПО ВАЖНИ ТЕМИ

На двудневен семинар, провел се Индустриален логистичен парк – Бургас, служители от общинската администрация коментираха въпроси, свързани с развитието на съвременните градове. Семинарът бе на тема “Иновативни методи за комуникация, обучения и работа с мигранти в условията на извънредни обстоятелства”, проведен по проект “Моментни снимки  от границите – Малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030”, съфинансиран от Европейската комисия – EuropeAid по програма DEAR.

Лектор бе Димитър Матев от Балканския институт по труда и социалната политика, а целта на събитието е да подобри компетентността на администрация, представители на институции, неправителствен сектор, представители на широката общественост в областта на работата с мигранти, използвайки иновативни дигитални методи в условията на извънредни обстоятелства. Акцентът бе поставен върху повишаване на обществената осведоменост за проблемите на имигрантите и техните общности. В рамките на семинара участниците се включиха в разрешаване на практически казуси на теми, свързани с миграция и образование.