Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие”

На 24 октомври 2018 г. във Военния клуб в София се проведе Форум “Местна интеграция за бежанци: възможности за развитие” организиран от Българския съвет за бежанци и мигранти и Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Основна цел на събитието беше да се съберат предствители на всички заинтересовани страни, които имат роля в процеса на интеграция на бежанците – международни организации, държавни органи, публични институции, органи на местното самоуправление, неправителствени организации и на частния сектор.

Форумът изведе на преден план един практичен поглед върху проблема, като постави фокус върху възможностите, които бежанците могат да създадат за местните общности и бизнес. По тази причина внимание се обърна на добрите практики за интеграция на бежанци, които са в полза на самите тях и на приемащата общност.

Участниците във форума получиха информация за достъпни механизми за финансиране на организации, които осъществяват интеграционна дейност.