Η χρηση Ψηφιακων Εργαλειων στην ενταξη των προσφυγων, αιτουντων ασυλο και μεταναστων

του Αγαμέμνωνα Ζαχαριάδη

Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται στη περιοχή της Μεσογείου  βιώνουν μία από τις σημαντικότερες εισροές μεταναστών όπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και η μεγαλύτερη κρίση της ύπαρξης προσφύγων στην ιστορία τους. Διάφοροι παράγοντες όπως αποτελούν η φτώχεια, οι κακουχίες, οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι ένοπλες συγκρούσεις συντείνουν στη απόφαση των μεταναστών να ξεκινήσουν το δύσκολο και επίμονο ταξίδι. Εντούτοις, παράγοντες έλξης, όπως η επιθυμία για μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή οδήγησαν αρκετούς ανθρώπου να εγκαταλείψουν τις χώρες του διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.

Η ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην υφιστάμενη μεταναστευτική κρίση, προτείνει και τροποποιεί συνεχώς τις πολιτικές της. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για περίπλοκο κοινωνικό φαινόμενο από το οποίο απορρέουν σημαντικός αριθμός κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Ως εκ τούτου, εδώ και κάποια χρόνια αποτελεί προτεραιότητα στην μεταναστευτική ατζέντα της ΕΕ. Οι νεοαφιχθέντες μετανάστες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο τομέα απασχόλησης. Έχει διαπιστωθεί πως ένας σημαντικός παράγοντας που θα συντείνει την ένταξη μεταναστών στη τοπική αγορά εργασίας και συνάμα θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ευημερίας αυτών των ατόμων είναι η ένταξη τους στην η εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων.

Η εκπαίδευση μεταναστών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξη, ωστόσο, αρκετοί νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμών οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που αποτρέπει την ένταξή του σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε κάποια κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα στη Κυπριακή Δημοκρατία έχει εντοπισθεί η ανάγκη για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε περιθωριοποιημένες ομάδες ενηλίκων μεταναστών.

Επομένως η ΕΕ μέσω συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων παρέχει την ευκαιρία στα κράτη μέλη της   να αναπτύξουν έργα στοχεύουν στη παροχή  ψηφιακής εκπαίδευσης για τους μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην ενεργή ένταξη τους στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες των τοπικών κοινωνιών που διαβιούν.

Τα εν λόγω έργα αποτελούν μια σημαντική προώθηση συνεργασιών και συλλογικότητας ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ διαφόρων χωρών. Πιο συγκεκριμένα συντείνουν στις προσπάθειες ως προ την παροχή εξιδεικευμένων πληροφοριών και γνώσεων ούτως ώστε να ενδυναμώσουν  τη διαδικασία ένταξης ΥΤΧ.  Μέσω της υλοποίησης και αξιοποίησης τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων επιτυγχάνονται τα πιο κάτω:

  • H παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευση, κατάρτισης προς νεαρά άτομα με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων, καταπολέμηση αναλφαβητισμού και μαθησιακών δυσκολιών που πιθανόν να επηρεάζουν μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού.
  • H Παροχή εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης Ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας με στόχο την αύξηση τεχνικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή.
  • H Δημιουργία εναλλακτικών δραστηριοτήτων επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, τη χρήσης καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης καθώς και την περεταίρω κατάρτιση εκπαιδευτικών και μαθητών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
  • H Ανάπτυξη των ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς, σχετικά με την αποτελεσματική χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • H ενίσχυση τόσο των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (γραφή, αριθμητική και χρήση ψηφιακών μέσων) σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κλείνοντας, η αξιοποίηση τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων  δημιουργούν τις θετικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης προς μεταναστευτικούς πληθυσμούς.  Η συνεργασία των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων, η απόκτηση καινούριων δεξιοτήτων, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων καθώς και η εισαγωγή ενναλακτικών τρόπων μάθησης θα επιφέρουν πολλαπλά και θετικά αποτελέσματα στη ένταξη των μεταναστών στη εκπαίδευση και κατ’ επέκτασή στην τοπική αγορά εργασίας.