ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΤΟ WEBDOC

Το Snapshots From The Borders είναι ένα τριετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (γραμμή προϋπολογισμού EuropeAid DEAR) στο οποίο συμμετέχουν 35 εταίροι, τοπικές συνοριακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Όλοι οι εταίροι του έργου εργάστηκαν για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των παραμεθόριων περιοχών από τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη. Εστίασαν στις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα, με την προοπτική υλοποίησης προς τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Το έργο λειτούργησε, ειδικότερα, για την ενίσχυση ενός νέου οριζόντιου και ενεργού δικτύου μεταξύ πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ, ως τρόπο προώθησης της αποτελεσματικότερης συνοχής των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό). Διότι είναι στα σύνορα που – μακριά από τη λογική των πολιτικών «κέντρων» – τα μεταναστευτικά ρεύματα βιώνονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Το να διατηρήσουμε μαζί τις πολλές πτυχές και τις πολλές φωνές ενός μακροχρόνιου και πολύπλοκου έργου, το οποίο έχει συγκεντρώσει πραγματικότητες που είναι πολύ διαφορετικές όσον αφορά την ιστορία, τη γεωγραφία και τις ανάγκες, ήταν μια σημαντική πρόκληση, που έγινε ακόμη πιο πολύτιμη από την ιδέα ότι το έργο έπρεπε να είναι η αρχή –και όχι το τέλος– μιας διαδικασίας ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, επομένως, το Webdoc – ή το διαδικτυακό ντοκιμαντέρ – φαινόταν το ιδανικό εργαλείο για να συγκρατήσει την ιστορία αυτού του έργου.

Το webdoc αποτελεί ένα συνδυασμό υπερκειμένου και πολυμέσων περιλαμβανομένης και αφήγησης. Είναι ένας ιστότοπος του οποίου η χρήση καθοδηγείται, τουλάχιστον εν μέρει, από μια ιστορία αγκυροβολημένη στην πραγματικότητα, την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εξερευνήσει σε διαφορετικά παράλληλα επίπεδα και την οποία μπορεί να απολαύσει μέσω περιεχομένου πολυμέσων διαφόρων ειδών.

Σε σύγκριση με το παραδοσιακό ντοκιμαντέρ, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του χρήστη, ο οποίος μπορεί να κινηθεί σε μονοπάτια αφήγησης ακολουθώντας το δικό του ενδιαφέρον και να προσθέσει και τις δικές του συνεισφορές. Ταυτόχρονα, διαφέρει από το παραδοσιακό ντοκιμαντέρ στο ότι, ενώ το τελευταίο, μόλις γίνει, είναι αμετάβλητο, το webdoc είναι δυναμικό, προσαρμόζεται εύκολα και μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται χάρη στη συμμετοχή των χρηστών.

Τα μέρη που θα χαρακτηρίσουν αυτό το προϊόν επικοινωνίας θα είναι το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, το οποίο θα υποδεικνύει – και θα αναφέρει – τα ορόσημα του έργου, εξιστορώντας τις βασικές ημερομηνίες, τα γεγονότα που σημάδεψαν την εξέλιξη του έργου, τα βασικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τις στιγμές που πρέπει να θυμάστε.

Θα ακολουθήσει ένα “ΛΕΞΙΚΟ”, ένα είδος «γλωσσαρίου», το οποίο θα παράγει λέξεις που προέρχονται από συνεντεύξεις με τους συντονιστές του έργου για την καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία των αφηγήσεων του έργου. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να δημιουργηθεί ένα νέο “λεξιλόγιο” γιατί από τη γλώσσα μετράμε την επιδείνωση ορισμένων αρχών και είναι από τη γλώσσα που θα αρχίσουμε πάλι όλοι να κινούμαστε προς λιγότερο τοξικές αφηγήσεις.

Αυτά τα μέρη θα πλαισιώνονται από ένα διαδραστικό ΧΑΡΤΗ, ο οποίος θα συλλέγει την ιστορία κάθε μεμονωμένης περιοχής που εμπλέκεται στο έργο. Από τη μια πλευρά, το έργο που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια θα αξιοποιηθεί καθώς οι φωνές εκείνων που εργάζονται καθημερινά στα σύνορα για να διαδώσουν μια κουλτούρα σεβασμού και υποδοχής συγκεντρώνονται για κάθε περιοχή. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα εδάφη, η ιστορία τους και η σχέση τους με την ιδέα του να είναι σύνορα θα ειπωθούν. Αυτό προσφέρει σε κάθε μεμονωμένο εταίρο του έργου ένα χώρο για να πει την ιστορία του. Για κάθε περιοχή, θα υπάρχει επίσης περιεχόμενο πολυμέσων για να αφηγηθεί την ιστορία των συνόρων φυσικά και αφηγηματικά.

Τέλος, ορισμένα βασικά σημεία, όπως οι επιτόπιες επισκέψεις και η γέννηση του BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK (BTIN) – ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του έργου, για να βγούμε από τον κατακερματισμό της συνοριακής πραγματικότητας με σταθερό και συντονισμένο τρόπο – θα έχει ειδικό χώρο.

Αυτό το webdoc, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 3 Οκτωβρίου 2021, για να κλείσει έναν φανταστικό κύκλο με την αρχή του έργου και με την επέτειο του δραματικού ναυαγίου στη Λαμπεντούζα το 2013, θα είναι ένα χρήσιμο, πρακτικό και ολοκληρωμένο προϊόν για να κρατήσει τη μνήμη του τι έχει γίνει και όλων όσων έχουν συνεισφέρει, αλλά και κυρίως για να είναι η πλατφόρμα από την οποία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το BTIN και για τις σχέσεις και τα κοινά έργα που μπόρεσε να ενεργοποιήσει το έργο Snapshots From The Borders αυτά τα χρόνια.

Δείτε τη σελίδα του Δήμου Αγίου Αθανασίου από το webdoc.