Περίπατος Αλληλεγγύης

Η Κάριτας Ελλας διοργάνωσε στη Λέσβο Περίπατο Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της καμπάνιας της Διεθνούς Κάριτας Share the Journey με συμμετοχή προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας. Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. συμμετείχε και αυτή στην καμπάνια.

#Sharejourney #caritashellas #caritas_hellas #Caritas #Caritasinternational #globalsolidaritywalk #Lesvos