“ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Φερεννίκη Τσαμπάρλη στο πλαίσιο της διατριβής της υλοποιεί μια δημιουργική κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση με τίτλο «Τα πουλιά της ελευθερίας».

Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης 500 – 1000 κάτοικοι της Λέσβου και πρόσφυγες δημιούργησαν από κοινού αντίστοιχο αριθμό γλυπτών πουλιών από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ένα μέρος των γλυπτών πουλιών είναι με κλειστά φτερά και ένα μέρος με ανοιχτά. Τα γλυπτά διακοσμήθηκαν από τους συμμετέχοντες με παραδοσιακά γεωμετρικά μοτίβα της περιοχής προέλευσής τους και υπογράφτηκαν από τον κάθε δημιουργό.

Όλα τα γλυπτά θα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου έργου. Τα πουλιά θα τοποθετηθούν μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί με “στοιβαγμένα” αυτά με τα κλειστά πτερύγια. Το κλουβί θα έχει μια μισάνοιχτη πόρτα από όπου τα γλυπτά πουλιά με ανοιχτά φτερά θα κρέμονται με ελατήρια από ραβδιά, που θα στηρίζονται στο κλουβί, για να δώσουν μια αίσθηση πετάγματος προς την ελευθερία. Γύρω από το έργο θα τοποθετηθεί συρματόπλεγμα.

Το έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι ντόπιοι καθημερινά εξαιτίας των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχει επίσης σχεδιαστεί έρευνα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως:

  1. Είναι δυνατόν η καλλιτεχνική παρέμβαση να αποτελέσει μοχλό πίεσης στα όργανα λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων;
  2. Μπορεί αυτή η καλλιτεχνική παρέμβαση να αποτελέσει μέσο για κοινωνική αλλαγή, αλλαγή αντιμετώπισης και συμπεριφοράς στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; και
  3. Είναι δυνατόν η τέχνη σε συνδυασμό με την πράσινη κυκλική οικονομία να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγήσουν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών-προσφύγων στον τόπο φιλοξενίας τους;