Vlada RS je potrdila pristop k Marakeški deklaraciji / The Government of the Republic of Slovenia has confirmed its accession to the Marrakesh Declaration

Vlada RS je kljub pritiskom političnih strank desno od sredine potrdila zavezanost Slovenije k reševanju globalnih problemov kot so migracije, ki jih povzročijo vojne, naravne ali od človeka povzročene katastrofe. V kontekstu globalnega dogovora OZN za varne in urejene migracije bo v 10. 12. 2018 v Marakešu v Maroku podpisana t.i. Marakeška deklaracija, kot del prizadevanj EU za boljše upravljanje migracijskih tokov iz Afrike v EU.

Vir fotografije: https://www.rtvslo.si/kolumne/odnos-do-beguncev-nadaljevanje-politike-z-istimi-sredstvi/386571

Despite pressure from political parties to the right of the center, the Government of the Republic of Slovenia has confirmed Slovenia’s commitment to solving global problems such as migration caused by war, natural or man-made disasters. In the context of the UN global agreement on safe and orderly migration, on 10 December 2018 in Marrakesh, Morocco, the so-called The Marrakesh Declaration, as part of the EU’s efforts to better manage migration flows from Africa to the EU.