Dogodek ob Mednarodnem dnevu beguncev, Maribor, 20 junij 2018 / Event on the occasion of the World Refugee Day, Maribor, June 20, 2018

˝No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove˝ je simbolični cilj mednarodnega projekta Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, v katerem bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator. Cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s problemi migracij na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje.

V okviru mednarodnega projekta ˝Snapshots form the borders – utrinki z mej˝ je mestna občina Maribor je v sodelovanju z ISCOMET inštitutom in Slovensko filantropijo ob Svetovnem dnevu Beguncev organizirala srečanje občinskih, vladnih in ne-vladnih organizacij, ki delujejo v Mestni občini Maribor in širše na področju integracije beguncev in migrantov v lokalno skupnost. Na prireditvi so poleg predstavnikov Mestne občine Maribor, Zavoda za zaposlovanje in Urada RS za integracijo in oskrbo migrantov sodelovalo več kot 10 predstavnikov civilne družbe, ki v svoje dejavnosti vključujejo begunce in migrante v Mestni občini Maribor. Prof. dr. Silvo Devetak, predsednik ISCOMET inštituta je v otvoritvenem nagovoru poudaril, da je namen projekta in današnjega srečanja razširiti informacije in razumevanje problema migracij med čim večje število prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovemu urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in zagotavljanja varnosti Slovenije. Udeležence je pozdravil župan Dr. Andrej Fištravec ter v svojem nagovoru poudaril pomen spoštovanja človekovega dostojanstva vseh prebivalcev MOM in širše. Predstavnika vladnih institucij (mag. Igor Bratuša, iz Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter Nina Marin, svetovalka za osebe z mednarodno zaščito, iz Zavoda RS za zaposlovanje) sta poudarila, da število beguncev (oseb z mednarodno zaščito) ni veliko ter da se trudijo, da bi jih čim uspešneje integrirali v slovensko družbo. Strokovnjaka za mednarodne odnose dr. Jože Kunič, častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose in izr. prof. dr. Borut Holcman, iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, sta poudarila, da so migracije vedno obstajale in tudi v bodoče se zaradi spreminjanja geopolitičnih razmerij v svetu in globalnega spreminjanja podnebja migracijam ne bo moč izogniti, še več, pritisk na meje zahodnega sveta se bo samo še povečal. To so izzivi s katerimi, se bo zahodni svet moral soočiti, in čim prej pripraviti ustrezne politike in rešitve. Maribor v tem oziru ni izjema, še posebej v 20. stoletju se je narodnostna struktura Maribora več krat spreminjala. Mag. Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor je predstavil izkušnje Maribora v ˝migracijskem valu˝ leta 2015 ter se zahvalil številnim nevladnim organizacijam iz Maribora, ki so takoj priskočile na pomoč in pomagale migrantom. Mag. Mlinar je podrobneje predstavil cilje in aktivnosti mednarodnega projekt ˝Snapshots form the borders – utrinki z mej˝.

V drugem delu pa so predstavniki nevladnih organizacij v Mariboru predstavili svoje številne dejavnosti v katere vključujejo begunce in migrante v Mariboru. Diskusijo je vodil ga. Tjaša Arko iz Slovenske filantropije, ki je poudarila, da so nevladne organizacije ključne za uspešno integracijo beguncev v družbo ter se pridružila drugim predstavnikom, ki so poudarili pomen sodelovanja med lokamo skupnostjo in nevladnimi organizacijami ter še posebej kontinuirano financiranje dejavnosti, ki sedaj v večini primerov delujejo na prostovoljstvu in trudu posameznikov. Sodelovali so: Urška Živkovič, Slovenska filantropija Maribor; Marja Guček, MKC Maribor; Nataša Usar Pekarna Magdalenske mreže Maribor; Darko Bračun Nadškofijska Karitas Maribor; Dominik Raduha, Rdeči križ Slovenije; Renata Daljevec, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS; Kornelija Kaurin, Zveza prijateljev mladine Maribor; izr.prof. dr. Katja Košir, Pedagoška fakulteta in doc. dr. Bojan Musil, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru; Asja Pehar Senekovič, ZRC SAZU – Raziskovalna postaja Maribor in mag. Hana Repše Zavod MARS Maribor.

Več informacij: iscomet@siol.net

dav