Obisk partnerske občine Traiskirchen iz Avstrije / Visit from Project Partner local municipality Traiskirchen Austria

Med 19. in 21. avgustom 2019 je Mestno občino Maribor obiskala delegacija iz partnerskega mesta Traiskirchen iz Avstrije. Občina Traiskirchen je majhna občina locirana nekaj kilometrov južno od Dunaja. Njena posebnost pa je, da gosti največji sprejemni center za begunce v Avstriji.

Na obisk je prišla velika delegacija skupaj z županom g. Bablerjem. V Mariboru so se srečali s predstavniki občine ter na delovnem seminarju izmenjali izkušnje z nevladnimi organizacijami v Mariboru, ki delajo na področju integracije beguncev v Mariboru in širše. Obiskali pa so tudi integracijsko hišo v Mariboru. G. Babler je še posebej poudaril, da mora biti lokalna skupnost aktivni deležnik pri integraciji tujcev v skupnost. Občina Traiskirchen je v zadnjem obdobju pridobila številne izkušnje, ki jih z veseljem deli z drugimi občinami tako v Avstriji kot tudi na tujem.

Between 19 and 21 August 2019, a delegation from the partner Town of Traiskirchen from Austria visited the City Municipality of Maribor. The municipality of Traiskirchen is a small municipality located a few kilometers south of Vienna. Its special feature is that it hosts the largest reception center for refugees in Austria.

A large delegation came to visit together with the mayor Mr. Bablerjem. In Maribor, they met with representatives of the municipality and exchanged experiences at a working seminar with non-governmental organizations in Maribor working in the field of integration of refugees in Maribor and beyond. They also visited the integration house in Maribor. Mr. Babler emphasized in particular that the local community must be an active stakeholder in the integration of foreigners into the community. The municipality of Traiskirchen has recently gained a lot of experience, which it is happy to share with other municipalities both in Austria and abroad.