Pobuda za ostranitev ograje na Slovensko-Hrvaški meji / Initiative to remove the fence on the Slovenian-Croatian border

Državni svet je 14. 4. 2021 podprl pobudo g. Samerja Khalil-a, člana Državnega sveta, da Vlada Republike Slovenije čim prej prične z odstranjevanjem žičnate ograje na južnim državni meji (na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško), ki se je pričela postavljati leta 2015 zaradi nadzora migrantskih tokov.

On 14 April 2021, the National Council supported the initiative of Mr. Samer Khalil, a member of the National Council, that the Government of the Republic of Slovenia start removing the wire fence on the southern state border (on the border between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia), which construction began in 2015 in order to control migrant flows.