Seminarja za lokalne deležnike v Mariboru in Črnomlju

V mesecu septembru smo organizirali 2 seminarja za lokalne deležnike (predstavniki občin, lokalnih inštitucij, policije, NVO, in drugi) v Mariboru (26. 9. 2018) in Črnomlju (28. 9. 2018). Na seminarjih je tekla diskusija o odprtih vprašanjih s katerimi se soočajo lokalne skupnosti pri reševanju migracijske problematike. V Mariboru so najpomembnejša vprašanja povezana z migranti njihova integracija v lokalno okolje medtem ko v Črnomlju ima lokalna skupnost več oprtih vprašanj povezanih z naraščajočim številom nedokumentiranih migrantov, ki skušajo ilegalno prečkati slovensko-hrvaško mejo. Udeleženci so se strinjali, da je problematika migracij potrebno aktivno reševati in predvsem obveščati javnost z objektivnimi podatki saj lahko le na ta način omejimo populistično poročanje o  problematiki migracij v Sloveniji.