Slovenija omejuje dostop do azila

Od junija 2018 Slovenija beleži drastičen upad prošenj za azil. Medtem ko so pred junijem 2018 skoraj vse osebe, ki so ilegalno prestopile slovensko-hrvaško mejo zaprosile za azil v Sloveniji, se je ta delež močno zmanjšal. Urad varuha človekovih pravic je tudi na pobudo nevladnih organizacija, ki trdijo, da Slovenija izvaja skupinske izgone migrantov in sistematično omejuje dostop do pravice do azila v Republiki Sloveniji, in poročil medijev, opravil nadzor ravnanja policistov na južni meji zaradi suma nezakonitega vračanja prebežnikov.

Iz poročila nadzora je razvidno, da Urad ni mogel kršitve ne potrdili ne ovreči. Urad varuha je izrazil bojazen, da v policijskih postopkih pri obravnavi tujcev prihaja do onemogočanja dostopa do postopkov mednarodne zaščite in da je v nekaterih primerih lahko prišlo do kolektivnega izgona, ker je prepovedano po mednarodnem pravu.

Drastičen upad števila prošenj za azil, ki se je zgodil po navodilih Generalne policijske uprave vsem policijskim upravam (maj 2018) kaže na sistemsko spremembo odnosa Republike Slovenije do prosilcev za azil predvsem v smeri sistematičnega onemogočanja osebam, ki nezakonito prečijo slovensko-hrvaško mejo, da zaprosijo za azil v Republiki Sloveniji. Še posebej kritični so v Info Kolpa (preberi poročilo).