Svetovni dan beguncev 2019 – Maribor / World Refugee Day 2019 – Maribor

Ob Svetovnem dnevu beguncev 2019 je Mestna občina Maribor organizirala srečanje posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju integracije migrantov v lokalno okolje. Na srečanju na glavnem trgu je sodelovalo več kot 10 organizacij, ki so meščanom predstavili svoje delo in projekte s katerimi prispevajo k večji družbeni kohezivnosti lokalnega okolja. Ob tej priliki so lahko udeleženci sodelovali na ustvarjalnih delavnicah, okušali dobrote arabske kuhinje, ter pustili odtis svoje dlani na plakatu.

On the occasion of the World Refugee Day 2019, the Municipality of Maribor organized a meeting of individuals and organizations working in the field of integration of migrants into the local environment. The meeting in the main square was attended by more than 10 organizations, who presented their work and projects to the citizens, which contribute to greater social cohesion of the local environment. On this occasion, participants were able to participate in creative workshops, taste the delicacies of Arabic cuisine, and leave their handprint on a poster.