V Maribor je prispelo 21 beguncev iz Sirije

V Mariborsko mestno občino so prispele 4 družine iz Sirije, ki so pridobile status mednarodne zaščite. Ena izmed družin bo nastanjena v integracijski hiši v Mariboru, preostale tri pa v zasebnih nastanitvah. Kljub ˝lokalnim pobudam,˝ ki so nastrojene proti beguncem in so podprte z določenimi političnimi strankami jim zaželimo čim hitrejše in čim lažje vključevanje v novo okolje.

Maribor, 26. 7. 2018