V reki Kolpi je letos umrlo že 9 oseb / 9 people have died in the Kolpa River this year

Po podatkih policije je v obdobju od 1.1.2018 do 31. maja 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 2.437 ilegalnih prehodov državne meje, ker predstavlja več kot trikratno povečanje glede na enako obdobje v letu 2017. Večina migrantov je skušalo vstopiti v Slovenijo na meji s Hrvaško preko reke Kolpe. Žal pa je prečenje sicer mirne reko Kolpe zelo nevarno, še posebej za izmučene migrante, ki imajo za seboj prehojeno dolgo in reke sploh ne poznajo. Reka Kolpa je tako samo v prvih petih mesecih leta 2018 zahtevala 9 žrtev. Vse umrle osebe so bili migranti, ki so skušali prečkati reko Kolpo in so se pri tem utopili.

According to the police, in the period from 1 January 2018 to 31 May 2018, police officers in the territory of the Republic of Slovenia dealt with 2,437 illegal border crossings, which is more than three times more than in the same period in 2017. Most migrants tried to enter Slovenia at borders Croatia across the Kolpa River. Unfortunately, crossing the otherwise calm river Kolpa is very dangerous, especially for exhausted migrants who have traveled a long way and do not know the river at all. The Kolpa River thus claimed 9 victims in the first five months of 2018 alone. All the dead were migrants who tried to cross the Kolpa River and drowned in the process.