DESPRE PROIECT

Snapshots From The Borders [Instantanee de la Granițe] este un proiect de 3 ani, cofinanțat de Uniunea Europeană (linia bugetară DEAR, EuropeAid) fiind implementat de 35 de parteneri, autorități locale aflate la frontiere și organizații ale societății civile.

 

Snapshots From the Borders [Instantanee de la Granițe] își propune să îmbunătățească înțelegerea critică a factorilor de decizie europeni, naționali și locali și a opiniei publice cu privire la interdependențele globale care determină fluxurile de migrație către frontierele europene, în perspectiva atingerii obiectivelor SDG, în special SDG 1, 5, 10 11 și 16. În mod specific, proiectul intenționează să consolideze o nouă rețea orizontală și activă între orașele care se confruntă direct cu fluxurile de migrație la frontierele UE, ca o modalitate de a promova o coerență mai eficientă a politicilor la toate nivelurile (la nivel european, național, local).

 

Inima proiectului o reprezintă “vocea și experiențele (instantanee) de la granițe” și difuzarea lor cea mai largă în rândul cetățenilor europeni. Vocea protagoniștilor reali va călători dinspre periferie către centru, la nivel național și european, unde se iau deciziile. Proiectul urmărește să informeze cetățenii europeni că migrația este un fenomen complex și multidimensional și o problemă politică care necesită eforturi și acțiuni concrete luate de oameni și organizații / rețele la toate nivelurile societății. O mai bună înțelegere de către cetățenii europeni a migrației ca o problemă de dezvoltare asociată cu implicarea încurajează cetățenia globală și construiește legături puternice de solidaritate. Perspectiva și angajamentul direct al celor de la frontiere reprezintă o valoare adăugată pentru sensibilizarea, schimbul de cunoștințe, încurajarea participării și aducerea în atenția cetățenilor că acești actori au un rol important de jucat. Prin promovarea vocilor și soluților eficiente de la granițe, acolo unde migrația este trăită direct, oamenii vor fi mai informați și conștienți de factorii determinanți și acțiuni și vor deveni protagoniști în crearea unei lumi echitabile. Mesajele care ajung la publicul din UE prin mass-media prezintă migrația ca pe o urgență cu impact negativ, care simplifică cauzele și determinanții. Odată ce oamenii sunt conștienți de dimensiune, implicare, cauze și soluții, vor căuta o schimbare de atitudine în ceea ce privește sprijinul pentru societatea civilă.

Cu alte cuvinte, Snapshots from the borders implementează o abordare de jos în sus în ceea ce privește consolidarea capacității, advocacy și construirea de rețele, în care procesul decizional local și implicarea părților interesate sunt apreciate ca fiind capabile să identifice nevoile și obiectivele reale în dezbaterea privind migrația și dezvoltarea.

 

În cele din urmă, proiectul intenționează să contribuie la o nouă narațiune europeană care re-localizează discursul privind problematica dezvoltării pe Marea Mediterană și celelalte frontiere europene: aceasta include o trecere către o abordare mai coerentă bazată pe drepturile omului a migrației și dezvoltării; noile politici teritoriale care vizează crearea de locuri de muncă decente și modele durabile de producție și consum; cooperarea transnațională și descentralizată care promovează legături puternice între comunități; și migranții ca noi actori ai dezvoltării umane care participă activ în comunitățile locale la nivel social, economic și politic.