Projekt

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

 

Cilj projekta je izboljšati razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih nosilcev odločanja ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam z vidika doseganja ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju (SDG), še posebej SDG 1, 5, 10 11 in 16. Natančneje, projekt namerava okrepiti novo horizontalno aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno srečujejo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot načinom za spodbujanje učinkovitejše skladnosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni in lokalni).

 

Osrednji del projekta je “glas in izkušnje (posnetki) z mej” ter njihovo širjenje med evropskimi državljani. Glas protagonistov projekta bo potoval z obrobja proti centru – na nacionalni in evropski ravni, – kjer se sprejemajo odločitve. Namen projekta je obveščati evropske državljane, da so migracije kompleksen in večdimenzionalen pojav kot tudi politično vprašanje, ki potrebuje posebno pozornost ter konkretne ukrepe ljudi in organizacije na vseh ravneh družbe. Razumevanje migracij, kot razvojnega fenomena, spodbuja globalno državljanstvo kot tudi utrjuje vezi in solidarnost med Evropejci in prebivalci drugih celin sveta. Neposredna izkušnja z mejami ter angažiranost posameznikov dodatno prispeva z ozaveščanju, izmenjavi izkušenj ter s tem poudarja njihovo pomembno vlogo pri tem. Utrinki z mej bodo skupaj s predlogi ljudi in institucij, ki vsakodnevno živijo z migracijo spodbudili druge ljudi, da bodi tudi oni postali protagonisti pozivanja k bolj pošteni svetovni ureditvi. Informacije, ki jih mediji danes razširjajo po Evropi zelo poenostavljajo migracijski problem ter tako mešajo vzroke in posledice. Prepričani smo, da ko se bodo ljudje zavedali razsežnosti problema migracij, njihovih razlogov in posledic bodo podprli možne rešitve.

Projekt Snapshots from the borders uporablja pristop od spodaj navzgor pri številnih projektnih aktivnostih kot so krepitev zmogljivosti, zagovorništvo, mreženje pri čemer so lokalni deležniki tisti, ki so sposobni prepoznati resnične potrebe in cilje v okviru razprav o migracijah in razvoju.

Projekt namerava prispevati k novi evropski zgodbi, ki ponovno definira razvojni diskurz v Sredozemlju in na drugih evropskih mejah: to vključuje premik k bolj usklajenemu pristopu razumevanja migracij in razvoja, ki bo predvsem temeljil na človekovih pravicah; nove sosedske politike, katerih namen je ustvariti dostojno delo in trajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje, transnacionalno in decentralizirano sodelovanje, ki bo spodbujalo močne povezave med skupnostmi ter migranti kot novi akterji razvoja, ki aktivno sodelujejo v lokalnih skupnostih na socialni, gospodarski in politični ravni.