ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Με πρωτοβουλία του Δήμου Λαμπεντούζα, το δίκτυο ξεκίνησε με επτά μέλη.

Η Ευρώπη αφορά μερικές φορές μια συγκεκριμένη ιδέα. Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, στη Μάλτα υπογράφηκε, με πρωτοβουλία του Δήμου Λαμπεντούζα και Λινόσα (Ιταλία) – συντονιστή του έργου “Snapshots from the borders” – το Καταστατικό του Δικτύου Πόλεων και Νησιών (Border Towns & Islands Network) με τη συμμετοχή επτά τοπικών αρχών.

Εκτός από τη Λαμπεδούσα, τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι το Τοπικό Συμβούλιο της Μάρσα (Μάλτα), ο Δήμος Αγίου Αθανασίου (Κύπρος), η κοινότητα Grande-Synthe (Γαλλία), η πόλη Pesaro (Ιταλία), η κοινότητα Siklósnagyfalu (Ουγγαρία) και ο Δήμος Straß in Steiermark (Αυστρία).

“Το σημερινό βήμα στη Μάλτα είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για αυτό το έργο.  Εναπόκειται σε όλους μας να το εξελίξουμε.  Ως ενεργό μέλος αυτού του δικτύου μπορούμε να βγούμε από αυτή τη μοναξιά που μερικές φορές επηρεάζει τις τοπικές συνοριακές αρχές.  Είναι σημαντικό όπως η μετανάστευση να γίνει και πάλι μια πολιτική διαδικασία” λέει ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα και της Λινόσα, Τότο Μάρτελλο.

“Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα”, δήλωση ο δήμαρχος της Μάρσα, Josef Azzopardi.  “Ως συνοριακή πραγματικότητα, Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή, μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες”.

Το BTIN αποτελείται μόνο από τις τοπικές αρχές των πόλεων που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά σύνορα, ως πλήρη μέλη.  Σκοπός του είναι να προωθήσει τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των παραμεθόριων πόλεων και των νησιών ώστε να δώσει φωνή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς λήψης αποφάσεων.

Το δίκτυο θα επικεντρωθεί σε θέματα αλληλεγγύης μεταξύ πόλεων και χωρών, στις κοινές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και πολιτών, σε αποτελεσματικότερους τρόπους υποδοχής των μεταναστών, στη συνεργασία για την αύξηση της κοινής ευθύνης των ευρωπαίων και των κρατών μελών, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ειρήνης και του διαλόγου μεταξύ των τοπικών αρχών.

Αυτό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • Κοινές δραστηριότητες πολιτικής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
  • Δραστηριότητες κοινής επικοινωνίας που εγείρουν φωνές από τα σύνορα
  • Κοινές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τις τοπικές κοινότητες, που απευθύνονται τόσο στους ντόπιους πολίτες, όσο και στους μετανάστες.

Από το 2020, το δίκτυο θα καλωσορίζει νέα μέλη, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και της φωνής τους έναντι των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

από τον Christian Elia