Projekt

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

Cilj projekta je izboljšati razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih nosilcev odločanja ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam z vidika doseganja ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju (SDG), še posebej SDG 1, 5, 10 11 in 16. Natančneje, projekt namerava okrepiti novo horizontalno aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno srečujejo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot načinom za spodbujanje učinkovitejše skladnosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni in lokalni).

DODATNE INFORMACIJE

PARTNERJI

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

DODATNE INFORMACIJE

AKTIVNOSTI

Velika Borštnikova nagrada za najboljšo uprizoritev za predstavo 6

Predstava 6 v režiji Žige Divjaka in koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana je prejela veliko Brštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev za leto 2018. Predstava naslavlja strah rasizem in ksenofobijo, ki se razraščajo v slovenski družbi. Je predstava o nas samih, o njih beguncih in o tem kakšni smo ljudje. Vir fotografije: https://mladinsko.com/sl/program/52/6/

Vlada RS je potrdila pristop k Marakeški deklaraciji

Vlada RS je kljub pritiskom političnih strank desno od sredine potrdila zavezanost Slovenije k reševanju globalnih problemov kot so migracije, ki jih povzročijo vojne, naravne ali od človeka povzročene katastrofe. V kontekstu globalnega dogovora OZN za varne in urejene migracije bo v 10. 12. 2018 v Marakešu v Maroku podpisana t.i. Marakeška deklaracija, kot del…

Seminarja za lokalne deležnike v Mariboru in Črnomlju

V mesecu septembru smo organizirali 2 seminarja za lokalne deležnike (predstavniki občin, lokalnih inštitucij, policije, NVO, in drugi) v Mariboru (26. 9. 2018) in Črnomlju (28. 9. 2018). Na seminarjih je tekla diskusija o odprtih vprašanjih s katerimi se soočajo lokalne skupnosti pri reševanju migracijske problematike. V Mariboru so najpomembnejša vprašanja povezana z migranti njihova…

V Maribor je prispelo 21 beguncev iz Sirije

V Mariborsko mestno občino so prispele 4 družine iz Sirije, ki so pridobile status mednarodne zaščite. Ena izmed družin bo nastanjena v integracijski hiši v Mariboru, preostale tri pa v zasebnih nastanitvah. Kljub ˝lokalnim pobudam,˝ ki so nastrojene proti beguncem in so podprte z določenimi političnimi strankami jim zaželimo čim hitrejše in čim lažje vključevanje…

 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area