Projekt

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 31 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

Cilj projekta je izboljšati razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih nosilcev odločanja ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam z vidika doseganja ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju (SDG), še posebej SDG 1, 5, 10 11 in 16. Natančneje, projekt namerava okrepiti novo horizontalno aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno srečujejo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot načinom za spodbujanje učinkovitejše skladnosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni in lokalni).

DODATNE INFORMACIJE

PARTNERJI

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 31 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

DODATNE INFORMACIJE

AKTIVNOSTI

V Maribor je prispelo 21 beguncev iz Sirije

V Mariborsko mestno občino so prispele 4 družine iz Sirije, ki so pridobile status mednarodne zaščite. Ena izmed družin bo nastanjena v integracijski hiši v Mariboru, preostale tri pa v zasebnih nastanitvah. Kljub ˝lokalnim pobudam,˝ ki so nastrojene proti beguncem in so podprte z določenimi političnimi strankami jim zaželimo čim hitrejše in čim lažje vključevanje…

V Beli krajini se nimamo česa bati

Črnomelj – V sredo, 20. junija, je v Črnomlju ob svetovnem dnevu beguncev potekala okrogla miza Česa se bojimo?, na kateri so skupaj z gosti prisotni spregovorili o tematiki migrantov in vplivu migracij na Belo krajino.  Gostje so se strinjali, da je potrebno migrante, ki prečkajo naše meje obravnavati humano, v skladu s človekovimi pravicami…

V reki Kolpi je letos umrlo že 9 oseb

Po podatkih policije je v obdobju od 1.1.2018 do 31. maja 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 2.437 ilegalnih prehodov državne meje, ker predstavlja več kot trikratno povečanje glede na enako obdobje v letu 2017. Večina migrantov je skušalo vstopiti v Slovenijo na meji s Hrvaško preko reke Kolpe. Žal pa je prečenje…

Dogodek ob Mednerodnem dnevu beguncev, Maribor, 20 junij 2018

˝No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove˝ je simbolični cilj mednarodnega projekta Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, v katerem bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET –…

 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area