ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Snapshots From The Borders στοχεύει στη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα , με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των στόχων 1, 5, 10 11 και 16 . Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ , ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη 20 Αυγούστου, η Culture4All σε συνεργασία με τους 5 πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού, διοργάνωσε στο Αρχαίο Υδραγωγείο της Μόριας στη…

“ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Φερεννίκη Τσαμπάρλη στο πλαίσιο της διατριβής της υλοποιεί μια δημιουργική κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση…

Περίπατος Αλληλεγγύης

Η Κάριτας Ελλας διοργάνωσε στη Λέσβο Περίπατο Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της καμπάνιας της Διεθνούς Κάριτας Share the Journey με συμμετοχή…

Infotainment Event – Lesvos

NO MORE BRICKS IN THE WALL Moria invitation Moria poster   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-PRESS REALEASE

 

 

See All