ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ…

του ΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετέχει, στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear, σε έργο με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο τη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Το έργο Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας μεταξύ 17 φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

Αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ , ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

Έχοντας ως κεντρικό μήνυμα την αποτύπωση “εμπειριών (στιγμιότυπα) από τα σύνορα”, προσπαθεί να αναδείξει τις προκλήσεις που οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν, υιοθετώντας την άποψη ότι η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο και ένα πολιτικό ζήτημα που απαιτεί διευρυμένες συνέργειες, και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Η συνεργασία ξεκινά με την ενημέρωση των πολιτών για το ζήτημα, αλλά και την ανταλλαγή ιδεών και την υιοθέτηση απόψεων για αλληλοϋποστήριξη των φορέων αλλά και την υιοθέτηση παγκόσμιας ιθαγένειας.

Εκπρόσωποι του Δήμου Αγίου Αθανασίου, ειδικοί και δημοσιογράφοι ταξιδεύουν στην Σουηδία για την ενημέρωση αντίστοιχου δήμου για τη μετανάστευση, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση της υποδοχής και ένταξης με τις τοπικές κοινωνίες.

Η αναμενόμενη γνώση θα οδηγήσει στη διάδοση των στόχων του Έργου, στην ανάδειξη των διαφορετικών παραμέτρων, αλλά και στην επίγνωση των διαστάσεων, των επιπτώσεων, των αιτιών και των λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν.

Ταξιδεύουμε για να μάθουμε, αλλά και για να μεταδώσουμε εμπειρίες από την καθημερινότητα των πολιτών, αποζητώντας τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης για την κατάσταση στην Μεσόγειο και στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Οι τωρινές εξελίξεις με τα μεγάλα ρεύματα μετανάστευσης καταστούν αναγκαία την υιοθέτηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών και την προαγωγή μιας ελεγχόμενης φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής τοπικής ανάπτυξης με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

H ενημέρωση θα συνεχισθεί τις επόμενες ημέρες…