ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ – SNAPSHOTS FROM THE BORDERS

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου 2018, έγινε η επίσημη παρουσίαση του νέου Ευρωπαϊκού έργου “Στιγμιότυπα από τα Σύνορα – Snapshots from the borders” από τον Δήμο Αγ. Αθανασίου που συμμετέχει ως εταίρος στο΄έργο.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγ. Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, το έργο στοχεύει “στην ενσωμάτωση και την ομαλή ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, καθώς και στο να βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων στο να κατανοήσουν το θέμα της μεταναστευτικής ροής και πολιτικής”.

Στο τριετές πρόγραμμα συμμετέχουν 13 χώρες, 19 πόλεις και 13 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη.

Το έργο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εκστρατεία ευαισθητοποίησης, υπεράσπισης και δικτύωσης. Ο πρώτος πυλώνας αφορά εργαστήρια και σεμινάρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δεύτερος αφορά την υλοποίηση της επικοινωνιακής καμπάνιας με τίτλο “No more bricks in the wall campaign” και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία ενός επίσημου δικτύου “Border-towns”.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης, σεμινάρια, εκδηλώσεις, επισκέψεις και ανταλλαγές ορθών πρακτικών ενώ θα διεξαχθεί και διαγωνισμός για ντοκιμαντέρ σε θέματα μετανάστευσης.  Επιπρόσθετα, θα διεξαχθεί έρευνα στις περιοχές των τοπικών εταίρων και θα αναληφθούν δράσεις υπεράσπισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόσκληση