Internationellt webbinarium om volontärarbete vid den Europeiska gränsen

Internationellt webbinarium samlade civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer för  utbytte av erfarenheter från  integrationsarbete i europeiska gränsstäder. Webbinariet fokuserade på volontärers arbete med att ta emot, orientera och integrera migranter i samhällen och vad för utmaningar som finns.

Mötet hade temat ”interkulturell dialog och volontärarbete vid Europeiska gränsen” och anordnades inom ramen för projektet “S.I.ReN. – Network border towns and islands for a more solidary, inclusive and Responsible Europe “, finansierat av EU-programmet Europe for Citizens. Här möttes civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer för att utväxla tankar och idéer om volontärarbetet vid Europas gränsstäder och öar så. Representanter från volontärarbete i Italien, Malta, Österrike, Slovenien och Frankrike var på plats för att berätta sitt perspektiv.

Eventet inleddes med att Gabriella Civico, direktör för CEV, Centre for European Volunteering pratade generellt om volontärarbete och migration i Europa. Hon tog upp olika utmaningar som volontärer möts av. Många volontärer anklagas för att bryta mot lagen när de arbetar med migranter och volontärer behöver därför kunskap om aktuella lagar som berör arbetet med migranter. Ibland kan volontärer ställas inför dilemmat där de behöver bestämma sig mellan vad som känns rätt för dem att göra och vad som faktiskt är lagligt. Volontärer behöver även få mer träning och information om olika migranters kulturella kontext för att få ökad förståelse för vad migranter varit med om och undvika konflikt. Vidare lyfte hon vikten av att involvera unga mer i volontärarbete för att motverka fördomar och främja gemenskap över nationsgränser.

Ett återkommande tema under seminariet var hur pandemin har gjort situationen värre för migranter i Europa. Dominik Kalweit, biträdande verkställande direktör för civilsamhällesorganisationen Kopin som hjälper asylsökande och flyktingar på Malta betonade detta i relation till deras volontärarbete. Exempelvis har många flyktingar på Malta anställts och arbetat inom turism och servicebranschen. Dessa yrken har till stor del försvunnit under pandemin då reseförbud införtsvilket begränsat turismen. Bristande offentligt stöd har även lett till att många inte bara förlorat sitt jobb utan också blivit hemlösa. Denna situation belyser den ohållbara migrationspolitiken på Malta som blivit allt synligare under pandemin. Dominik Kalweit menar att Maltas regering måste göra mer då brister i policys och långsiktiga hjälpinsatser gjort situationen värre.

Både Gabriella Civico och Dominik Kalweit betonar att integration och inkludering av migranter handlar väldigt mycket om att förändra attityder i samhället, både från samhället generellt men också från beslutsfattare. Dominik Kalweit uttryckte att retoriken på Malta har blivit allt hårdare gentemot flyktingar, både från politiker men också från samhället generellt. Han menar att det idag är mer accepterat att uttrycka åsikter om migranter och migration som kan vara präglade av främlingsfientlighet och stereotyper. Detta syns, enligt Dominik, exempelvis i media där oro gentemot migranter inte baseras på fakta utan på antaganden. Pandemin har bidragit till en generellt sårbar situation i samhället vilket bidragit till att människor letat efter syndabockar. Detta har i sin tur lett till att högerextrema politiker och grupper fått allt mer inflytande.

Gabriella Civico belyste att det är viktigt att mediabevakningen speglar en mångfald av berättelser om migranter och deras livsöden för att undvika förstärkandet av etniska stereotyper. Där anser Gabriella att civilsamhällsorganisationer har en viktig roll att spela i att ifrågasätta medianarrativet och eventuella inkorrekta faktauppgifter som förs fram. Hon betonade att överdriven negativ porträttering av migration och integration i media bidrar till stor skada för människor på flykt. Det är därför viktigt att porträttera migranters riktiga berättelser och låta migranter egna röster komma fram. De olika deltagarna på eventet lyfte även fram positiva historier där volontärarbetare har gjort fantastiskt insatser för migranter och  delade även med sig av olika lyckade integrationsprojekt. Många av deltagarna hyllade lokalbefolkningens engagemang i att rädda och hjälpa migranter i nöd.