Utrinki z mej – razstava Ljubljana / Snapshots from the borders – exhibition in Ljubljana

V prostori Mestne hiše Ljubljana smo v oktobru 2019 postavili informativno razstavo v vprašanjih migracij v Sloveniji in Evropi z naslovom MIGRACIJE – MED STRAHOM IN REALNOSTJO. Obiskovalci so na panojih lahko dobili relevantne podatke o migracija v Slovenji in Evropi. Na nekaj panojih pa so se predstavile tudi organizacije, ki delajo na področju migracij v Sloveniji predvsem na področju integracije tujcev v lokalno okolje.

In October 2019, we set up an informative exhibition on migration topics in Slovenia and Europe in the premises of the Ljubljana City House, entitled MIGRATION – BETWEEN FEAR AND REALITY. Visitors were able to get relevant information on migration in Slovenia and Europe. Organizations working in the field of migration in Slovenia, especially in the field of integration of foreigners into the local environment, also presented themselves on a few panels.